Duurzaam energiegedrag bij huurders; een spel van ‘willen’ en ‘kunnen’

We maken allemaal gebruik van energie. De één is daar bewust mee bezig terwijl energie voor de ander zoiets standaards is als dat er zuurstof in de lucht zit; het moet er gewoon zijn. Vanuit (politiek) beleid ontstaan er allerlei initiatieven om de massa te bewegen een duurzamere levensstijl te volgen. Denk bijvoorbeeld aan het stimuleren van duurzamer vervoer door fiscale regelgeving voor elektrische auto’s, de bouw van nul-op-de-meter woningen of de invoering van slimme meters.

Of deze initiatieven het gewenste effect hebben is nog maar de vraag en is sterk afhankelijk van het gedrag van onszelf als consument. De duurzame fiscale regeling rondom plug-in hybride auto’s is een recent voorbeeld, waarbij het bedoelde effect uitblijft door ongewenst gedrag. Massaal zijn deze auto’s aangeschaft maar uit onderzoek blijkt dat het gros gewoon op brandstof rijdt.

Het scheppen van regels en voorwaarden voor de stimuleren van duurzame initiatieven op zichzelf is dus niet voldoende. We moeten tegelijk nadenken over de vorm van gewenst gedrag en hoe dat gestimuleerd kan worden. Ook voor woningcorporatie een bekend probleem. Hoe zorg je ervoor dat de investeringen in duurzame renovatie niet waardeloos blijkt door ongewenst gedrag van de huurder?

Natuurlijk is dit geen kwade wil van de huurder, maar gewoonweg onbekendheid. Dat neemt niet weg dat de huurder een beetje geholpen kan worden om zichzelf het gewenste duurzame energiegedrag aan te meten. Shifft faciliteert woningcorporaties om hun huurder te motiveren tot duurzaam energiegedrag.

Gedragsverandering is een sociaal spel van ‘willen’ en ‘kunnen’. In verschillende stappen creëert Shifft de customer journey met bijbehorende triggers, die een huurder doorloopt om slimmer met zijn energie om te gaan. Of het nu gaat om samen energie te besparen of het betrekken van huurders in (duurzame) renovatie projecten.

Met onze online oplossingen zorgen we ervoor dat het leuk is om met duurzaam energiegedrag aan de slag te gaan en te blijven. We geven geen droge informatie, maar maken inzicht in het energiegedrag uitdagend en sociaal. Onze intuïtieve tools en uitgebreide mogelijkheid om samen kennis op te doen (en te delen) scheppen bovendien het gevoel dat het ook daadwerkelijk kan. Duurzaam energiegedrag is niet ingewikkeld, het is leuk en eenvoudig!

Geprikkeld en nieuwsgierig naar de manier waarop onze tools u kunnen helpen en de manier waarop we dit naadloos kunnen inpassen in uw organisatie? Kijk op www.shifft.com of neem direct contact op via woningcorporaties@shifft.com.

Post your thoughts

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Neem direct contact op en vraag een demo aan!